Het Castlemilk Moorit schaap

Het Castlemilk Moorit schaap is ondanks zijn primitieve voorkomen een vrij jong ras, ontstaan in 1928 vanuit de liefhebberij van Sir John Buchanan-Jardine van het Castlemilk Estate bij Lockerbie in Schotland. Ze zijn een kruising van waarschijnlijk Soay, Manx Loghtan, Shetland, en Wiltshire Horn schapen. Het is een middelgroot, zeer intelligent, elegant en tegelijkertijd ook sober ras. Zowel de rammen als de ooien zijn gehoornd. De naam ‘Castlemilk’ is afkomstig van het riviertje ‘Water of Milk” dat stroomt in de buurt van het Victoriaanse kasteel op dit landgoed. De toevoeging ‘moorit’ slaat op de bruine kleur van de vacht.

Na het overlijden van Sir John, toen het landgoed meer op economische gronden moest worden onderhouden, werd in 1970 helaas het grootste deel van de kudde geslacht. Slechts 10 dieren werden ‘gered’ door Dhr. A. Mundue uit Northumberland en dhr J. (Joe) Henson van het  bekende Cotswold Farm Park. Zij werden de voorouders van alle tegenwoordig in Engeland en Europa aanwezige Castlemilk Moorit schapen. De totale groep betreft ongeveer 1000 exemplaren. In Engeland heeft het ras inmiddels de status van ‘rare breed’.

De Castlemilk Moorit staat bekend om zijn mooie, nagenoeg kempvrije wol, gezocht door handspinners. De schapen zelf zijn gemakkelijk in de omgang, de ooien zijn tot op latere leeftijd betrouwbare moeders, kunnen goed ingezet worden voor natuurbegrazing en kennen amper problemen als rotkreupel. Tel daarbij het kwaliteitsvlees op en het het is duidelijk waarom dit ras aan populariteit wint.

Sinds een aantal jaren is ook in Nederland een klein aantal enthousiaste hobbyfokkers actief, die graag willen helpen dit zeldzame ras in stand te houden.