De Nederlandvaarders 1998 – nu

De Nederlandvaarders 1998 – nu

Een groepje Castlemilk Moorit rammen – Schapenpark Goede Hope 2012

Nederland kent een kleine groep fokkers van dit mooie ras. De basis hiervan werd eind jaren negentig gelegd. In november 1998 was het zo ver. De eerste elf Castlemilk Moorit schapen werden door Jan van Erp van Schapenpark Goede Hope in Hoofdplaat geïmporteerd naar Nederland. Een bijzonder transport omdat naast de Castlemilks er ook Leicester Longwools, Norfolk Horns, Hebrideans en een Wensleydale schaap naar Nederland kwamen. Op dat moment het grootste transport ooit van verschillende zeldzame schapenrassen van Engeland naar Nederland!

Ram Alexinus, een van de laatste rond 2006 geimporteerde rammen. Afkomstig van de Flitwick-kudde.

De dieren waren afkomstig van Delia Goodman en haar dochter Anne. Hun kudde, de Flitwick-kudde, was als enige Castlemilk Moorits kudde  zwoegervrij verklaard én scrapie gecertificeerd waardoor het mogelijk was de dieren naar Nederland te importeren. Duitsland was overigens net iets eerder. In oktober van hetzelfde jaar gingen 3 ooien en een ram naar Hans Juten Philipp vlakbij Hamburg.

Het eerste transport naar nederland betrof 10 ooien en een jaarling ram. Tot en met 2006 werden Castlemilk Moorits met enige regelmaat geïmporteerd, daarna werd dit door veranderende EU-wetgeving steeds moeilijker.

Twee van de drie import ooien, februari 2017.

Door een goede uitwisseling van rammen was er langere tijd geen echte noodzaak voor nieuw bloed . Maar in 2014 werd geconcludeerd dat nieuwe bloedlijnen echt hard nodig waren. Latere analyses bevestigden dit beeld, slechts enkele rammen droegen voor meer dan 50% bij aan de genendiversiteit van de Nederlandse populatie Castlemilk Moorits. Een groep actieve fokkers kreeg het, in prettige samenwerking met de Belgische en Engelse fokkers, gelukkig weer voor elkaar om in februari 2017 5 dieren te importeren. Twee oudere rammen en drie ooien waarvan twee drachtig. Dit resulteerde hetzelfde voorjaar in een tweetal extra ramlammeren. Deze import was mogelijk dankzij de eind 2016 verworven scrapiecertificering van 2 Engelse kuddes. De certificering was drie jaar eerder door de eigenaren, Lucinda Reeves en Sue Robberts (secretaris van de Castlemilk Moorit Sheep Society), ingezet om aan de Belgische vraag voor fokdieren te kunnen voldoen. Meer informatie over deze import is hier terug te lezen.

Op dit moment zijn er in het VSS-stamboek 12 enthousiaste fokkers opgenomen. In totaal zijn er 64 ooien en 12 rammen geregistreerd (eind 2017).